Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS-TS. Lê Thị Thu Hà ( CNK Răng )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Hoàng Minh Long

    5

  • Tran Thanh Huyen

    5

  • Le Trang

    5