Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK1. Hoàng Văn Hải ( Đội trưởng đội cấp cứu 3)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Tâm lý, Cấp cứu khẩn cấp

Đơn vị : Trung tâm cấp cứu 115 - HN

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0