Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Nguyễn Thị Mão (P.trưởng khoa Gây mê hồi sức)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phẫu thuật-Gây mê hồi sức

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0