Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2 Nguyễn Thị Duyên ( CNK- Nội Chung )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Phẫu thuật Nội

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Đặng Thủy

  5

 • Trương Anh Dũng

  5

 • Le Duc chinh

  5

 • Nguyễn Văn phượng

  5

 • Nguyễn Văn phượng

  5

 • Truong Kim Tân

  5

 • Hoàng Hữu đức

  5

 • Nguyễn Khánh Nam

  5

 • Doãn Anh Đức

  5

 • Trần Anh Dũng

  5