Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK1. Dương Văn Vĩnh (phụ trách khoa Chẩn đoán hình ảnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Chẩn Đoán Hình Ảnh

Chuyên khoa : Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1961

Phí khám : 150.000 đ