Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Dương Trọng Hiền (Phó khoa cấp cứu tiêu hoá)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Cấp Cứu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Khoa Ngoại Tiêu hoá, Viêm gan và tiêu hóa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0