Thông tin bác sĩ

Đang khám

TS. Dương Quỳnh Chi (phó trưởng khoa Glocom)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Glocom

Chuyên khoa : Bệnh Glocom

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Phí khám : 150.000 đ

  • Phạm Thị Kim Hoa

    5