Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Dương Quỳnh Chi (phó trưởng khoa Glocom)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Glocom

Chuyên khoa : Bệnh Glocom

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Phạm Thị Kim Hoa

    5