Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1.Thầy thuốc ưu tú. Dương Tuấn Dũng (Trưởng khoa thăm dò chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Thăm Dò Chức Năng

Chuyên khoa : Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1961

Kinh nghiệm : 29 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Phương Thảo

    5