Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK2 Mai Trung Dũng (CNK phục hồi chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV QUÂN Y 354 - Khám Bệnh Miễn Phí

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 0 đ

Số người chờ tư vấn : 0