Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1 Nguyễn Đức hoành

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Phẫu thuật lồng ngực

Chuyên khoa : Phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật lồng ngực

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Trương Thị Ly Na

    5