Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền (Trưởng khoa A3 - Phụ Sản A3)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 17 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0