Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS.BSCK1.BSNT. Đặng Quang Hùng (Phó khoa Sản bệnh lý)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Sản bệnh lý

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Vu Quang

    5