Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Đới Xuân An (BS khoa Tai-Mũi-Họng trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai-Mũi-Họng trẻ em

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng, Tai-Mũi-Họng trẻ em

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Phí khám : 150.000 đ