Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS.BSCK2. Đỗ Trường Thành (Trưởng khoa Tiết Niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0