Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Đỗ Thị Mai Dung (Trưởng khoa Sinh hóa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Hóa Sinh

Chuyên khoa : Khoa Hoá sinh

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 21 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0