Thông tin bác sĩ

Đang khám

DS. Đỗ Thị Hồng Sâm (Phó CN bộ môn Dược lý - Dược LS)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Dược lâm Sàng

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1977

Phí khám : 150.000 đ