Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS.BSCK1. Đỗ Thị Ngọc Linh (P.Trưởng khoa PT hàm mặt-Tạo hình-Thẩm mỹ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt, Thẩm mỹ

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ