Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK1. Đỗ Thắng (Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh-thăm dò CN)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Chẩn Đoán Hình Ảnh

Chuyên khoa : Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1980

Phí khám : 150.000 đ