Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS.BSCK2. Đỗ Tuấn Anh (Trưởng khoa phẫu thuật Gan mật)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật Gan mật

Chuyên khoa : Phẫu thuật Gan mật

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1962

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Đinh Thị Thỏa

    5

  • Nguyễn Văn Cương

    5

  • Nguyen Thanh Hoa

    5