Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. Đỗ Phương Anh (Phòng C5 - Viện Tim mạch - BV Bạch Mai)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Viện Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1975

Phí khám : 150.000 đ