Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Đỗ Ngọc Sơn (phó Khoa Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 13 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0