Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Đồng Phú Khiêm (Phó khoa Hồi sức tích cực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Hồi sức tích cực

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Hồi sức tích cực, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1985

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0