Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Đỗ Thị Minh Nghĩa (P. trưởng khoa Da Liễu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu, Y học cổ truyền, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Đức

  5

 • Nguỹen Thanh Huy

  5

 • Tran Thi Linh

  5

 • Phùng Thị Định

  5

 • Nguyễn Mạnh Tuấn

  5

 • Nguyen Minh Duc

  5

 • Phạm Văn Thăng

  5