Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Đỗ Thị Minh Nghĩa (P. trưởng khoa Da Liễu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu, Y học cổ truyền, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Phạm Văn Thăng

    5