Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. BSCK2. Đỗ Mạnh Hùng (BS điều trị khoa phẫu thuật Gan)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Ngoại Gan mật tụy

Chuyên khoa : Gan mật

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1956

Kinh nghiệm : 35 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0