Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Đỗ Hữu Nghị (phó Trưởng khoa Tim mạch - Lão học)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Lão khoa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0