Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS.BS cao cấp. Đỗ Duy Cường (Trưởng khoa Truyền nhiễm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : Truyền nhiễm, Viêm gan và tiêu hóa, Tư vấn vacxin và tiêm chủng, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0