Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK1. Đỗ Anh Tuấn (Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Chẩn Đoán Hình Ảnh

Chuyên khoa : Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1962

Phí khám : 150.000 đ