Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Đoàn Minh Thụy (p.Chủ nhiệm bộ môn Ngoại - Học viện YHCT)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khoa Ngoại Chung

Chuyên khoa : Da liễu, Hiếm muộn, Y học cổ truyền, Ung bướu, Nam khoa, Ngoại - sản

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0