Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

TS. Đoàn Lực (Trưởng khoa Chống đau)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Chống đau

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0