Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Đỗ Anh Tiến (phó khoa - phụ trách trung tâm tim mạch)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : Phẫu thuật tim mạch

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0