Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Đỗ Anh Giang (Phó khoa Thăm dò chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thăm Dò Chức Năng

Chuyên khoa : Khoa Thăm dò chức năng, Nội soi

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0