Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Đinh Văn Trực (p. Trưởng khoa ngoại chung)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Ung bướu

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0