Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Đình Văn Huy (p. Trưởng khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : 11 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0