Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Đinh Thị Kim Liên (Nguyên GĐTT Dinh dưỡng lâm sàng BV Bạch Mai)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng Nhi, Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0