Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh (nguyên GĐ BV Tai-Mũi-Họng TW)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1950

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Dang Xuân Minh

  5

 • Vũ Văn Hiệp

  4

 • Nguyễn Trọng Thang

  5

 • ta van sơm

  5

 • Nguyễn Văn trung

  5

 • Nguyễn Văn Hiếu

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Lê Sơn Tùng

  5

 • Vu Quang

  5