Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh (nguyên GĐ BV Tai-Mũi-Họng TW)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1950

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Test App

  5

 • Phạm Thanh bình

  5

 • Trần Văn Nam

  5

 • Nguyễn Thanh Bình

  5

 • Ngô Ngọc Thuần

  5

 • Bùi Thị Lan

  5

 • Pham Steven

  5

 • VÕ CHÍ ĐÔNG

  5

 • Nguyễn Ngọc Mai

  5

 • Nguyễn Ngọc Mai

  5