Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh (nguyên GĐ BV Tai-Mũi-Họng TW)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1950

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyen Thikhanh

  5

 • Nguyễn Bá điền

  5

 • Đoàn Văn Dự

  5

 • Nguyễn Tiếp

  5

 • Trần Minh Quân

  5

 • Vũ Văn Tự

  5

 • Nguyễn Thị Hải Hà

  5

 • Nguyễn Xuân Hải

  5

 • Lê Thị NGọc Dung

  4

 • Phùng Văn Bằng

  5