Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS-TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh (nguyên GĐ BV Tai Mũi Họng TW)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BVĐK Trí Đức

Năm sinh/Thành lập : 1950

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0