Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh (nguyên GĐ BV Tai-Mũi-Họng TW)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1950

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Hải Anh

  5

 • Dinh The gioi

  5

 • Nguyen Thi Ha Thanh

  5

 • Phan Lê Bá Vũ

  5

 • Trần Anh Tuấn

  5

 • Hoàng Văn Vượng

  5

 • Vũ Đình Cường

  5

 • Vo Thi Chau Thanh

  5

 • Bui Thi Lan

  5

 • Nguyễn Thị Khánh Uyên

  5