Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh (nguyên GĐ BV Tai-Mũi-Họng TW)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1950

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Nam Dương

  5

 • Đặng Văn Hùng

  5

 • Trần Anh tuấn

  5

 • Trinh Xuan quang

  5

 • Lê Quang Khải

  5

 • Nguyễn Thị Lành

  5

 • Nguyễn Đình Tùng

  5

 • Lê Anh Tuấn

  5

 • Phạm Thị Yến

  5

 • Nguyễn Văn Ân

  5