Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BS. Nguyễn Diệu Hương (P.trưởng khoa Nội soi Bệnh viện K Tân Triều)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Soi

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0