Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK2. Đào Văn Thụ (PGĐ TT tư vấn sức khoẻ và kế hoạch hoá GĐ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Kế hoạch hóa gia đình

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Phí khám : 150.000 đ