Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Đào Văn Giang (Phó khoa phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Phẫu thuật tạo hình

Chuyên khoa : Phẫu thuật thẩm mỹ, Ngoại, phẫu thuật tạo hình

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0