Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1 Ngọ Thị Đào (PCNK- Truyền nhiễm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : Khoa truyền nhiễm, Hô Hấp, Gan mật, Phổi hô hấp, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : BV QUÂN Y 354 - Khám Bệnh Miễn Phí

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Như Chiểu

  5

 • Tran Tuan Nam

  5

 • Trương Phú Hưng

  5

 • Nguyễn Thị Ánh Nhung

  5

 • Nguyễn Hùng Thịnh

  5

 • Tống Thị Liên

  5

 • Tống Thị Liên

  5

 • Lê Sáu

  5

 • Trần Danh thái

  5

 • Nguyen VanHung

  5