Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Đào Đình Thi (P.trưởng khoa Nội soi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Soi

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0