Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK1. Đặng Xuân Hoa (P.trưởng khoa Liên chuyên khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Liên chuyên khoa

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Năm sinh/Thành lập : 1971

Phí khám : 150.000 đ