Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Đặng Xuân Hoa (P.trưởng khoa Liên chuyên khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Liên chuyên khoa

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0