Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS.BSCK2. Đặng Thị Xuân (PGĐ trung tâm chống độc - BV Bạch Mai)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Chống độc

Chuyên khoa : Chống độc

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0