Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Đặng Thị Trang (Trưởng khoa Dược)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng, Dược lâm Sàng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0