Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Đặng Thị Thúy (Phụ trách khoa Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Hô Hấp Nhi khoa

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1982

Phí khám : 200.000 đ