Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK1. Đặng Thị Thiềm (Trưởng khoa Mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1966

Phí khám : 150.000 đ