Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Đặng Thị Mai Trang (Trưởng khoa chăm sóc bệnh nhân)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Bệnh lý bàn chân

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội tiết chuyển hóa, Đái tháo đường

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ