Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Đặng Thị Mai Trang (Trưởng khoa chăm sóc bệnh nhân)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Bệnh lý bàn chân

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội tiết chuyển hóa, Đái tháo đường

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0