Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS.BSCK2. Đặng Thị Kim Hương (Trưởng khoa Phục hồi chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0