Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Đặng Quốc Ái (BS chuyên khoa Ngoại tiêu hóa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ngoại Tiêu Hoá

Chuyên khoa : Khoa Ngoại Tiêu hoá

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Lê Thành

    5

  • Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt

    5

  • Trinh Tien Nam

    5