Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

Ths. BSCK1. Đặng Nguyễn Bảo Trâm

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Khoa Huyết học, Lão khoa

Đơn vị : BV Chợ Rẫy

Năm sinh/Thành lập : 1995

Phí khám : 150.000 đ

  • ho phuong linh

    5