Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Đặng Hồng Hải (Phó khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng, Nhi khoa

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Phí khám : 150.000 đ